chat icon

Финансови новини

04:45

Китай: Индекс PMI в сферата на производството на HSBC - финален: 50.0

Финалната стойност на индекса PMI в сферата на производството на HSBC за август е 50.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 50.6% пункта при предварителното изчисление.

04:30

Австралия: Продажби на дребно м/м: 0.0%

Продажбите на дребно за август на месечна база са 0.0%, очакваше се да достигнат 0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.1% за предходния период.

04:30

Австралия: Разходи в частния сектор 3м/3м: -5.4%

Разходите в частния сектор за второто тримесечие на тримесечна база са -5.4%, очакваше се да достигнат -4.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе -5.2% за предходния период.

04:00

Китай: Индекс PMI в сферата на услугите (официален): 53.5

Индексът PMI в сферата на услугите за август е 53.5 пункта, изчислен по правителствени данни. Очакваше се да достигне 53.5 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 53.9 пункта за предходния период.

04:00

Китай: Индекс PMI в сферата на производството (официален): 50.4

Индексът PMI в сферата на производството за август е 50.4 пункта, изчислен по правителствени данни. Очакваше се да достигне 49.9 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 49.9 пункта за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.